Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 56/2005
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2005-08-29

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Na podstawie pkt 2 instrukcji inwentaryzacyjnej określonej Uchwałą Nr 21/II/03 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 marca 2003r. w sprawie: Instrukcji inwentaryzacyjnej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego, zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zakres inwentaryzacji doraźnej obejmuje spis z natury tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych znajdujących się w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

§ 2.

Do zespołów spisowych powołuje się osoby wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Na kontrolera spisowego powołuję Kierownika Biura Obsługi Rady i Zarządu - Marcina Wegnera.

§ 4.

Termin rozpoczęcia i zakończenia spisu z natury wyznacza się na dzień 30 sierpnia 2005 r.

§ 5.

Arkusze spisu z natury sporządza się w trzech egzemplarzach, z których jeden przekazuje się osobie materialnie odpowiedzialnej.

§ 6.

Do obowiązków zespołu spisowego należy:

 1. pobranie od komisji inwentaryzacyjnej stosownej liczby odpowiednio oznaczonych arkuszy spisowych za pokwitowaniem (do rozliczenia),
 2. spisanie oraz ustalenie stanu poszczególnych tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych, oddzielnie dla poszczególnych rodzajów tablic i druków komunikacyjnych ,
 3. spisanie ilosciowego stanu ewidencyjnego poszczególnych tablic i druków komunikacyjnych z rejestrów prowadzonych przez Wydział Komunikacji i Transportu na godz. 13,30 dnia 30 sierpnia 2005 r. i zamieszczenie tych danych w protokole załączonym do sprawozdania, o którym mowa w pkt 5,
 4. pobranie oświadczeń co do przebiegu spisu od osób materialnie odpowiedzialnych po zakończeniu spisu z natury - zgodnie z załącznikiem nr 2,
 5. sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonego spisu z natury zgodnie z załącznikiem nr 3,
 6. niezwłoczne, po zakończeniu spisu przewodniczący zespołu spisowego przekazuje dokumentację inwentaryzacyjną komisji inwentaryzacyjnej, o której mowa w Zarządzeniu Nr 47/2004 Starosty Gryfińskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie inwentaryzacji rocznej.
§ 7.

Zawiesza się nieobecności (np. z tytułu urlopów) wszystkich pracowników materialnie odpowiedzialnych, członków komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych w okresie, w którym przypadają czynności inwentaryzacyjne przewidziane w harmonogramie zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8.

Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej złoży niezwłocznie sprawozdanie końcowe z przebiegu inwentaryzacji.

§ 9.

Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych odpowiedzialny jest przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej.

§ 10.

Szczegółowe zasady i sposób wykonania czynności inwentaryzacyjnych określa przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej i główny księgowy w czasie instruktażu.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński
mgr Ewa De La Torre


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2005-09-06 10:23:15
data ostatniej aktualizacji: 2005-09-06 10:23:15

Strona odwiedzona 2336 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Janina Niwa
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.