Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 87/2005
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2005-12-01

w sprawie ustanowienia jednolitych zasad i trybu postępowania obowiązującego w zakresie oceny ryzyka zawodowego

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94, Nr 113, poz. 717 i Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz.1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 128, poz. 1045, Nr 154, poz. 1805, Nr 11, poz. 84, Nr 111, poz. 1194 i Nr 123, poz.1354, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 196, poz. 1660, Nr 135, poz. 1146, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz.2081, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 68, poz. 610 ) oraz w oparciu o Polską Normę PN-N-18002 "Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego", zarządzam, co następuje:

§1.

Ustala się wytyczne w formie "Instrukcja oceny ryzyka zawodowego" stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.

Wprowadza się plan przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia, który jest podstawą do opracowania własnych harmonogramów przez Naczelników i Kierowników poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

§3.
  Powołuję zespół do oceny ryzyka zawodowego w Starostwie Powiatowym w Gryfinie w składzie:
 1. Przewodniczący - Sekretarz Powiatu - Jerzy Herwart;
 2. Członek zespołu inspektor do spraw BHP - Danuta Sikorska;
 3. Członek zespołu - podinspektor - Karina Brzęczek.
§4.

Ponadto zobowiązuję do ścisłej współpracy z powołanym zespołem wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz udzielania zespołowi niezbędnych informacji.

§5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński
mgr Ewa De La TorreUZASADNIENIE

Niniejsze zarządzenie zostało sporządzone w celu ustanowienia jednolitych zasad i trybu postępowania obowiązującego w zakresie ryzyka zawodowego w Starostwie Powiatowym w Gryfinie.


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2005-12-02 13:10:19
data ostatniej aktualizacji: 2005-12-02 13:10:19

Strona odwiedzona 2337 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Izabela Jaworska-Florek
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.