Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 98/2005
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2005-12-16

w sprawie powołania Zespołu ds. stwierdzenia zasadności przyjęcia rzeczy znalezionych

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055) oraz § 1 w związku z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie rzeczy znalezionych (Dz. U. z 1966 r. Nr 22, poz. 141 oraz z 1991 r. Nr 36, poz. 156) zarządzam co następuje:

§ 1
 1. Powołuje się Zespół ds. stwierdzenia zasadności przyjęcia rzeczy znalezionych do Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich w składzie:
  1. Anna Ferens – Jach - Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich;
  2. Marcin Wypchło - Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich;
  3. Roman Bancewicz- Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
 2. Zespół może działać w składzie dwuosobowym.
§ 2
 1. Do zadań Zespołu, o którym mowa w § 1 należy stwierdzenie czy rzecz znaleziona nie stanowi żadnej wartości.
 2. Ocena rzeczy następuje w oparciu o kryterium wartości użytkowej po dokonaniu oględzin rzeczy.
 3. Rzecz nie przedstawiająca żadnej wartości nie zostaje przyjęta do Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich.
 4. Z oględzin rzeczy spisuje się protokół, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia, w liczbie 2 egzemplarzy, po jednym dla znalazcy i dla Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich.
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński
mgr Ewa De La Torre


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2005-12-19 15:57:01
data ostatniej aktualizacji: 2005-12-19 15:57:01

Strona odwiedzona 2267 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Izabela Jaworska-Florek
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.