Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 77/2005
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2005-11-14

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2005 oraz zmian w planie finansowym wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2004

Na podstawie Uchwały Nr 500/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12 stycznia 2005r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników służb, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2005 – zarządzam, co następuje:

§ 1

W planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2005 wprowadza się następujące zmiany:

 1. Zwiększyć plan wydatków z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 164.168 zł, z tego:
  1. w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe
   • § 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycja i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 40.000 zł,
  2. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
   • § 4270 - Zakup usług remontowych - 3.820 zł,
   • § 4300 – Zakup usług pozostałych - 800 zł,
  3. w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe
   • § 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 109.300 zł,
    (współfinansowanie – udział własny)
  4. dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne
   • § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 10.248 zł.
 2. Zmniejszyć plan wydatków z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 164.168 zł, z tego:
  1. w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe
   • § 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 40.000 zł,
  2. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
   • § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 3.820 zł,
   • § 4260 – Zakup energii - 800 zł,
  3. w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe
   • § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 109.300 zł
  4. dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne
   • § 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 10.248 zł
    (finansowanie – udział UE)
§ 2

W planie finansowym wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2004 wprowadza się następujące zmiany:

 1. Zwiększyć plan wydatków z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 3.416 zł, z tego:
  1. w dziale 851 –Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 - Szpitale ogólne
   • § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 3.416 zł,
 2. Zmniejszyć plan wydatków z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 3.416 zł, z tego:
  1. w dziale 851 –Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 - Szpitale ogólne
   • § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 3.416 zł,
    (współfinansowanie - udział własny)
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Starosta Gryfiński
mgr Ewa De La Torre

data opublikowania: 2005-12-29 13:15:41
data ostatniej aktualizacji: 2005-12-29 13:15:41

Strona odwiedzona 2075 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Aleksandra Lak
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.