Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 86/2005
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2005-11-30

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2005

Na podstawie Uchwały Nr 500/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12 stycznia 2005r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników służb, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2005 – zarządzam, co następuje:

§ 1
 1. Zwiększyć plan wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 5.954,33 zł, z tego:
  1. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
   • § 4300 – Zakup usług pozostałych - 5.954,11 zł,
   • § 4430 – Różne opłaty i składki - 0,22 zł,
 2. Zmniejszyć plan wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 5.954,33 zł, z tego:
  1. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
   • § 4260 – Zakup energii - 2.449,11 zł,
   • § 4270 – Zakup usług remontowych - 500,00 zł,
   • § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 1.085,00 zł,
   • § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1.920,22 zł.
§ 2
 1. Zwiększyć plan wydatków z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 66.000,00 zł, z tego:
  1. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka ….gruntami i nieruchomościami
   • § 4270 – Zakup usług remontowych - 14.000,00 zł,
   • § 4300 – Zakup usług pozostałych - 10.000,00 zł,
  2. w dziale 710 –Działalność usługowa, rozdziale 71013 –Prace geodezyjne kartograficzne (nieinwestycyjne)
   • § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 10.000,00 zł,
  3. w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe
   • § 4300 – Zakup usług pozostałych - 31.170,00 zł,
   • § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet - 830,00 zł.
 2. Zmniejszyć plan wydatków z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 66.000,00 zł, z tego:
  1. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
   • § 4260 – Zakup energii - 24.000,00 zł,
  2. w dziale 710 –Działalność usługowa, rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
   • § 4110 –Składki na ubezpieczenia społeczne - 5.500,00 zł,
   • § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 4.500,00 zł,
  3. w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe
   • § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 30.000,00 zł,
   • § 4420 – Podróże służbowe zagraniczne - 2.000,00 zł.
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński
mgr Ewa De La Torre

data opublikowania: 2005-12-29 13:15:41
data ostatniej aktualizacji: 2005-12-29 13:15:41

Strona odwiedzona 2096 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Aleksandra Lak
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.