Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 9/2008
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2008-02-29

w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia dla członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie za wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

Na podstawie art.6 ust. 1a w związku z art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz.1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628 , Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz.1001 i Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 44, poz. 422, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 23, poz.144, Nr 115, poz. 791, Nr 181, poz. 1288, Nr 247, poz.1822) oraz § 10 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 110/2003 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 października 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się stawkę wynagrodzenia. dla członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie w następujący sposób:

 1. za opracowanie i wydanie 1 orzeczenia z udziałem osoby zainteresowanej:
  1. lekarz przewodniczący składu orzekającego - 25 zł brutto,
  2. inny specjalista - członek zespołu - 17 zł brutto.
 2. za opracowanie i wydanie 1 orzeczenia bez udziału osoby zainteresowanej:
  1. lekarz przewodniczący składu orzekającego - 20 zł brutto,
  2. inny specjalista - członek zespołu - 15 zł brutto.
§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie.

§ 3.
 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 marca 2008 r.
 2. Do dnia 29 lutego 2008 r. dla członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie obowiązują stawki wynagrodzenia ustalone Zarządzeniem Nr 50/2007 z dnia 02 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia na 2007 r. za wydanie 1 orzeczenia o niepełnosprawności dla członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie.

Starosta Gryfiński

Wojciech Konarski

data opublikowania: 2008-03-05 09:29:12
data ostatniej aktualizacji: 2008-03-05 09:29:12

Strona odwiedzona 1955 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Ewelina Podgórska
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.