Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 6/2008
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2008-02-12

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2008 r.

Na podstawie art. 6 pkt 15 oraz art. 86 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.; Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844, z 2007r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320, Nr 120, poz. 818, Nr 209, poz. 1519) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w roku 2008 wynosi:

 1. w Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju - 1.702,04 zł;
 2. w Domu Dziecka w Chojnie - 2.095,46 zł;
 3. w Niepublicznym Rodzinnym Domu Dziecka "Agatos" w Gardnie - 1.967,66 zł.
§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się:

 1. Dyrektorowi Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju;
 2. Dyrektorowi Domu Dziecka w Chojnie;
 3. Dyrektorowi Niepublicznego Rodzinnego Domu Dziecka "Agatos" w Gardnie.
§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr 16/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2007 r.

§ 4.

Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.

z up. Starosty
Wicestarosta Gryfiński

Jerzy Miler

data opublikowania: 2008-03-06 10:06:45
data ostatniej aktualizacji: 2008-03-06 10:06:45

Strona odwiedzona 2022 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Marianna Kołodziejska-Nowicka
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.