Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 23/2008
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2008-04-09

w sprawie ustalenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Na podstawie:

 1. art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. Nr 142. poz. 1592 z 2001 roku, z 2002 roku: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku: Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku: Dz. U. Nr 102 poz. 1055, z 2007 roku Dz. U. Nr 173 poz.1218);
 2. art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655);
 3. § 19 ust. 2 pkt. 9 i § 23 ust. 8 Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. (ze zm.), zmienionego Uchwałą Nr IX/118/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r. i Uchwałą Rady Powiatu nr XIII/152/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. zarządza się, co następuje:
§ 1.

Ustala się "Regulamin udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie" zwany dalej "Regulaminem" stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Celem Regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania systemu zamówień w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie wyżej wymienionej ustawy.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr 15/2004 Starosty Gryfińskiego z dnia 29 kwietnia 2004 r.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński

Wojciech Konarski


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2008-06-20 10:33:07
data ostatniej aktualizacji: 2008-06-20 10:33:07

Strona odwiedzona 1976 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Stojan Diakowski
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.