Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 85/2008
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2008-09-30

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Adaptacja dawnych osnów poligonowych IV klasy (ciągi I rzędu) na osnowę pomiarową oraz przeliczenie osnów szczegółowych i pomiarowych z układu "65" na układ "2000""

Na podstawie art. 19 ust. 2 oraz art. 20 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655), zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuje się komisję przetargową w składzie:

 1. Andrzej Krzemiński - przewodniczący komisji;
 2. Stojan Diakowski - sekretarz komisji;
 3. Grzegorz Downar - członek komisji;
 4. Marian Gąciarz - członek komisji.
§ 2.

Celem komisji przetargowej będzie przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Adaptacja dawnych osnów poligonowych IV klasy (ciągi I rzędu) na osnowę pomiarową oraz przeliczenie osnów szczegółowych i pomiarowych z układu "65" na układ "2000"" oraz ocena ofert i przedstawienie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty Staroście Gryfińskiemu.

§ 3.

Komisja ulega rozwiązaniu po wykonaniu zadania do jakiego została powołana.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński

Wojciech Konarski

data opublikowania: 2008-10-17 07:56:01
data ostatniej aktualizacji: 2008-10-17 07:56:01

Strona odwiedzona 1677 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Stojan Diakowski
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.