Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 108/2008
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2008-12-05

w sprawie powołania Zespołu do spraw przejęcia dokumentacji likwidowanego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie

Na podstawie § 3 ust. 1 uchwały Nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie, zmienionej uchwałą Nr VI/82/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 5 kwietnia 2007 r. oraz uchwałą Nr XXIV/ /2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2008 r. w związku z § 51 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2006 r. Nr 247, poz. 1819, z 2007 r. Nr 160, poz. 1135) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół do spraw przejęcia dokumentacji likwidowanego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie w składzie:

 1. Magdalena Bołbot - Przewodnicząca,
 2. Jarosław Witeńko - członek,
 3. Agnieszka Turek - członek.
§ 2

Do zadań Zespołu należy:

 1. protokolarne przejęcie od likwidatora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie spisu nieprzeterminowanej dokumentacji niearchiwalnej wytworzonej do dnia 31 grudnia 2008 r. sporządzonego w oparciu o istniejące środki ewidencyjne oraz spisu dokumentacji nie objętej dotychczas ewidencją archiwalną,
 2. przejęcie od likwidatora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie, której to okres przechowywania upłynął zgodnie z rzeczowym wykazem akt oraz przyjęcie dokumentów brakowania akt z lat poprzednich,
 3. przeprowadzenie skontrum zasobu archiwalnego polegającego na porównaniu zapisów w istniejących środkach ewidencyjnych ze stanem faktycznym jednostek archiwalnych przechowywanych w pomieszczeniu magazynowym przy ul. 11 Listopada 16d,
 4. nadzór nad odpowiednim uporządkowaniem i zabezpieczeniem przejmowanej dokumentacji,
 5. przedstawienie protokołu z przejęcia dokumentacji Staroście Gryfińskiemu.
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński

Wojciech Konarski

data opublikowania: 2008-12-17 14:49:58
data ostatniej aktualizacji: 2008-12-17 14:49:58

Strona odwiedzona 1892 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Bołbot
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.