Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 2/2011
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2011-01-14

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 39/2008 z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 oraz Nr 106, poz. 675) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 39/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Jeżeli faktura od operatora sieci telefonii komórkowej będzie opiewać w danym okresie rozliczeniowym na kwotę powyżej przyznanych abonamentów osoby, którym przyznano służbowy telefon komórkowy zobowiązane są do uiszczenia na rzecz Starostwa kwot odpowiadających proporcjonalnie faktycznemu przekroczeniu limitu, tak by łącznie wpłacona suma stanowiła kwotę będącą wynikiem przekroczenia abonamentów z faktury.".

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacji i Informacji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

data opublikowania: 2011-01-19 13:43:45
data ostatniej aktualizacji: 2011-01-19 13:43:45

Strona odwiedzona 1504 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Agnieszka Turek
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.