Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 4/2011
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2011-01-21

w sprawie prowadzenia Centralnego Rejestru Porozumień w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28 poz.142 i poz.146, Nr 106, poz.675) oraz § 49 pkt 1 lit. f Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, zmienionego uchwałą Nr IX/118/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007, uchwałą Nr XIII/152/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 r., uchwała Nr XXI/229/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18 września 2008 r., uchwałą Nr XXIX/283/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 17 kwietnia 2009 r. oraz uchwałą Nr XL/354/2010 z dnia 25 marca 2010 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Porozumienia zawierane przez Powiat Gryfiński podlegają rejestracji w Centralnym Rejestrze Porozumień prowadzonym przez Wydział Organizacji i Informacji w Starostwie Powiatowym w Gryfinie.
 2. Rejestracji podlegają wszystkie zawierane porozumienia niezależnie od obowiązku ich ogłaszania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 3. Centralny Rejestr Porozumień prowadzony jest w wersji elektronicznej według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Do dokonywania rejestracji zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego.

§ 3. Porozumienia podlegają rejestracji w terminie 5 dni od ich zawarcia i opatrzone zostają na pierwszej stronie informacją o treści: "Porozumienie numer ... zarejestrowane w Centralnym Rejestrze Porozumień Starostwa Powiatowego w Gryfinie pod pozycją ... Gryfino, dnia ... podpis ...".

§ 4. Przy Centralnym Rejestrze Porozumień Wydział Organizacji i Informacji prowadzi zbiór zarejestrowanych porozumień w formie kopii dokumentu.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacji i Informacji oraz pozostałym kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Gryfinie i dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego.

§ 6. Nadzór nad realizacją zarządzenia wykonuje Sekretarz Powiatu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński
mgr inż. Wojciech Konarski


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2011-01-27 13:25:27
data ostatniej aktualizacji: 2011-01-27 13:25:27

Strona odwiedzona 1505 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Ewelina Zdziarska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.