Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 5/2011
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2011-01-31

w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej, w zakresie prawidłowości prowadzenia ewidencji i rozliczania projektu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci", realizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie

Na podstawie art. 34a ust. 2 pkt 1 i 3, w związku z art. 5c pkt 3 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), § 35, § 90, § 91, § 92 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, zmienionego uchwałą Nr IX/118/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r., uchwałą Nr XIII/152/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 r. oraz uchwałą Nr XXI/229/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18 września 2008 r., uchwałą Nr XXIX/283/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 17 kwietnia 2009 r., uchwałą XL/354/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 marca 2010 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić kontrolę doraźną w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, w zakresie prawidłowości prowadzenia ewidencji i rozliczania projektu w 2010 r. pn. "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci".

§ 2. Do przeprowadzenia w/w kontroli powołuje się zespół kontrolny, działający na podstawie upoważnień, w następującym składzie:

 1. Andrzej Urbański - przewodniczący zespołu kontrolnego,
 2. Edyta Szturo - członek zespołu kontrolnego.

§ 3. Kontrolę przeprowadzić w okresie od 01.02.2011 r. do 25.02.2011 r.

§ 4. Wyniki kontroli należy przedstawić Zarządowi Powiatu w terminie do dnia 28.02.2011 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński
mgr inż. Wojciech Konarski

data opublikowania: 2011-02-01 09:38:42
data ostatniej aktualizacji: 2011-02-01 09:38:42

Strona odwiedzona 1398 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Edyta Szturo
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.