Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 7/2011
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2011-02-07

w sprawie wdrożenia i utrzymania Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28 poz.142 i poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675) zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Ustanawiam "Politykę jakości Starostwa Powiatowego w Gryfinie" w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 2. Celem Polityki Jakości jest zaspokajanie wymagań i oczekiwań Klientów w sposób sprawny, kompetentny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i aktami wewnętrznymi oraz stałe podnoszenie poziomu obsługi.
 3. Dla realizacji celu określonego w ust. 2 należy ustanowić, udokumentować, wdrożyć i utrzymywać System Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009 w Starostwie Powiatowym w Gryfinie.

§ 2. Zobowiązuję kadrę kierowniczą oraz wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego do:

 • realizowania założeń Polityki Jakości na swoich stanowiskach pracy,
 • zdyscyplinowanego udziału w procesie wdrażania Systemu Zarządzania Jakością,
 • ścisłej współpracy z Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością oraz konsultantami zewnętrznymi w zakresie opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością.

§ 3. Zobowiązuję Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością do:

 • upowszechnienia Polityki Jakości wśród pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie,
 • podania jej do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej treści na ogólnodostępnych tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

§ 4. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Systemu Zarządzania Jakością.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński
mgr inż. Wojciech Konarski


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2011-02-09 10:12:54
data ostatniej aktualizacji: 2011-02-09 10:12:54

Strona odwiedzona 1307 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Ewelina Zdziarska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.