Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 30/2011
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2011-03-23

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 89/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie wyboru przedstawiciela załogi reprezentującego przed pracodawcą pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz określenie jego kompetencji

Na podstawie art. 23711a ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94, Nr 113, poz. 717 i Nr 106, poz. 668, z 1999r. Nr 99, poz. 1152, z 2000r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 128, poz. 1045, Nr 154, poz. 1805, Nr 11, poz. 84, Nr 111, poz. 1194 i Nr 123, poz. 1354, z 2002r. Nr 74, poz. 676, Nr 196, poz. 1660, Nr 135, poz. 1146, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 133, poz. 935, Nr 104, poz. 711, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 181, poz. 1288, Nr 176, poz. 1239 i Nr 225, poz. 1672 z 2008r. Nr 93, poz. 586, Nr 237, poz. 1654, Nr 223, poz. 1460, Nr 116, poz. 740, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 99, poz. 825, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 958, Nr 219, poz. 1704, Nr 58, poz. 485, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655, Nr 254, poz. 1700 i Nr 182, poz. 1228) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335, Nr 118, poz. 561, Nr 139, poz. 647 i Nr 147, poz. 686, z 1997r. Nr 82, poz. 518 i Nr 121, poz. 770, z 1998r. Nr 75, poz. 486 i Nr 113, poz. 717, z 2002r. Nr 135, poz. 1146, z 2003r. Nr 213, poz. 2081 z 2005r. Nr 249, poz. 2104, z 2007r. Nr 69, poz. 467 i Nr 89, poz. 589 z 2008r. Nr 86, poz. 522, Nr 237, poz. 1654 i Nr 237, poz. 1656 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 89/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie wyboru przedstawiciela załogi reprezentującego przed pracodawcą pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz określenia jego kompetencji zmienionym zarządzeniem Nr 81/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 września 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 2 otrzymuje brzmienie:
  "§ 2. Powołuje się Komisję Skrutacyjną w celu przeprowadzenia wyborów przedstawiciela załogi reprezentującego pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie w składzie:
  1. Barbara Langer-Wiśniewska - Przewodnicząca Komisji,
  2. Sylwia Cieśla - Członek Komisji,
  3. Agata Bazydło - Członek Komisji."
 2. załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Starosty Gryfińskiego
mgr Jerzy Miler
Wicestarosta


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2011-03-25 08:17:57
data ostatniej aktualizacji: 2011-03-25 08:17:57

Strona odwiedzona 1331 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Ewa Dobosiewicz
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.