Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 8/2011
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2011-02-11

w sprawie powołania zespołu na okoliczność przekazania Powiatowi Gryfińskiemu mienia i dokumentacji zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno Opiekuńczy w Nowym Czarnowie

Na podstawie § 71 i 72 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. (ze zm.) w związku z uchwałą Nr XLIII/370/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie, zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję spośród pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie Zespół w składzie:

 1. Jarosław Witeńko - przewodniczący,
 2. Waldemar Trzeciak - członek,
 3. Wiktoria Bagińska - członek,
 4. Magdalena Bołbot - członek,
 5. Małgorzata Kuziemko - członek.

§ 2. Zadaniem Zespołu jest przejęcie dokumentacji i mienia w zakresie:

 1. środków trwałych,
 2. wyposażenia,
 3. wartości niematerialnych i prawnych,
 4. zarchiwizowanej dokumentacji księgowej,
 5. wykazu należności i zobowiązań na dzień zakończenia czynności likwidacyjnych.

§ 3. Zespół ulega rozwiązaniu po podpisaniu Protokołu przekazania mienia i dokumentacji zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie sporządzonego pomiędzy Powiatem Gryfińskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Gryfinie, a SPZOZ Zakładem Psychiatrycznym Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Nowym Czarnowie w likwidacji, reprezentowanym przez Likwidatora.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński
mgr inż. Wojciech Konarski

data opublikowania: 2011-03-25 12:41:46
data ostatniej aktualizacji: 2011-03-25 12:41:46

Strona odwiedzona 1514 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Ewelina Zdziarska
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.