Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 10/2011
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2011-02-25

w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 38a ust. 1 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu realizacji zadań Starosty Gryfińskiego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, tworzy się Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego, zwaną dalej "Komisją" w następującym składzie:

 1. Ryszard Niedźwiecki - radny delegowany przez Radę Powiatu Gryfińskiego,
 2. Roman Rataj - radny delegowany przez Radę Powiatu Gryfińskiego,
 3. Jacek Rudziński - powołany przez Starostę Gryfińskiego,
 4. Marianna Kołodziejska-Nowicka - powołana przez Starostę Gryfińskiego,
 5. Waldemar Derkacz - powołany przez Starostę Gryfińskiego,
 6. Joanna Zabawa - delegowana przez Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie,
 7. Jan Czubko - delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie.

§ 2. W pracach Komisji uczestniczy prokurator Artur Pęcak, wskazany przez Prokuratora Okręgowego w Szczecinie.

§ 3.

 1. Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego czynię odpowiedzialnym za opracowywanie propozycji planów pracy komisji na kolejne lata, które przedstawiać mi do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego.
 2. Przy opracowywaniu projektu planu należy uwzględniać wnioski składane przez członków Komisji.

§ 4. W ramach czynności związanych z organizowaniem pracy Komisji upoważniam naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego do bezpośredniego kontaktowania się z członkami Komisji oraz osobami uczestniczącymi w jej pracach.

§ 5. Obsługę administracyjno - biurową Komisji zapewni Wydział Zarządzania Kryzysowego.

§ 6. Traci moc zarządzenie Nr 12/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński
mgr inż. Wojciech Konarsk

data opublikowania: 2011-03-28 09:21:27
data ostatniej aktualizacji: 2011-03-28 09:21:27

Strona odwiedzona 1373 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Waldemar Derkacz
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.