Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 77/2011
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2011-08-19

w sprawie wprowadzenia do stosowania druków kancelaryjno-archiwalnych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia stosowania przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Gryfinie właściwych i jednakowych formularzy kancelaryjno - archiwalnych wprowadzam następujące wzory druków:

 1. spis spraw - załącznik nr 1 do zarządzenia,
 2. spis zdawczo-odbiorczy akt - załącznik nr 2 do zarządzenia,
 3. wykaz spisów zdawczo-odbiorczych - załącznik nr 3 do zarządzenia,
 4. wzór opisu teczki aktowej - załącznik nr 4 do zarządzenia,
 5. wniosek o udostępnienie/wypożyczenie akt - załącznik nr 5 do zarządzenia,
 6. rejestr udostępniania/wypożyczania akt - załącznik nr 6 do zarządzenia,
 7. protokół zagubienia wypożyczonej dokumentacji z archiwum zakładowego - załącznik nr 7 do zarządzenia,
 8. protokół z wycofania dokumentacji z ewidencji archiwum zakładowego - załącznik nr 8 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2011-08-19 14:05:20
data ostatniej aktualizacji: 2011-10-18 11:32:07

Strona odwiedzona 1844 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Bołbot
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.