Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 72/2011
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2011-07-28

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny złożonych ofert w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia z zakresu prowadzenia parkingu strzeżonego oraz zamówienia z zakresu usuwania pojazdów z drogi

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z póź. zm.) oraz art. 130a ust. 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 ze zm.) oraz art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010r. Nr 17 poz. 95)

§ 1 Powołuję się komisję w składzie:

 1. Aneta Płóciennik - Śmiałkowska Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu - przewodniczący komisji,
 2. Julita Łoboda - Kakuła - Wydział Komunikacji i Transportu - członek komisji
 3. Andrzej Krzemiński- Wydział Inwestycji i Remontów - członek komisji,

§ 2 Do zadań komisji należy:

 1. Sprawdzenie pod względem formalnym ofert zgłoszonych do konkursu na wykonywanie zadania pn. "prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi na terenie Powiatu Gryfińskiego,
 2. Sprawdzenie pod względem formalnym ofert zgłoszonych do konkursu na wykonywanie zadania pn. "świadczenie usług z zakresu usuwania pojazdów z drogi"
 3. ocena zaproponowanych warunków wykonywania zadań określonych w punkcie 1 i 2,
 4. przygotowanie sprawozdania po dokonaniu oceny złożonych ofert i przedłożenie sprawozdania Staroście Gryfińskiemu, jako materiału pomocniczego dla wyznaczenia przedsiębiorcy wykonującego zadania, o których mowa w pkt. 1 i 2.

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4 Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą wykonania zadania o którym mowa w § 2.

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński
mgr inż. Wojciech Konarski

data opublikowania: 2011-08-23 14:18:22
data ostatniej aktualizacji: 2011-08-23 14:18:22

Strona odwiedzona 1169 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Ewelina Zdziarska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.