Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 78/2011
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2011-08-23

w sprawie określenia zasad organizowania praktyki w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Starostwie Powiatowym w Gryfinie uczniowie oraz studenci mogą odbywać za zgodą Starosty praktyki zawodowe.

§ 2. Wyznaczony pracownik Wydziału Organizacji i Informacji:

 1. udziela zainteresowanym informacji nt. możliwości odbycia praktyk w Starostwie Powiatowym w Gryfinie i wymaganych dokumentach (wniosek o przyjęcie na praktykę, plan praktyk i umowa o przyjęcie na praktykę);
 2. po uzyskaniu zgody Starosty Gryfińskiego na przyjęcie ucznia/studenta na praktyki ustala opiekuna praktyk;
 3. organizuje przebieg praktyki, w tym:
  1. koordynuje proces adaptacji praktykanta, w szczególności :
   • przedstawia plan praktyki,
   • informuje o czasie codziennej praktyki,
   • przedstawia praktykanta osobom, z którymi będzie się kontaktować;
  2. ustala terminy i miejsce przeprowadzenia:
   • szkolenia BHP,
   • szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych;
  3. zapoznaje praktykantów ze strukturą samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu oraz strukturą organizacyjną Starostwa Powiatowego w Gryfinie, w tym:
   • ustawą o samorządzie powiatowym,
   • Statutem powiatu,
   • Regulaminem organizacyjnym Starostwa;
  4. sprawuje nadzór nad potwierdzaniem przez praktykanta codziennej obecności;
  5. prowadzi dokumentację związaną z praktyką odbytą w Starostwie.

§ 3. Opiekun praktyk zobowiązany jest w szczególności:

 1. w sposób jasny i fachowy przekazać praktykantowi posiadaną wiedzę zgodnie z programem praktyki;
 2. zgłaszać wyznaczonemu pracownikowi Wydziału Organizacji i Informacji naruszenie dyscypliny pracy lub ogólnie przyjętych w miejscu odbywania praktyki zasad zachowania i postępowania;
 3. na koniec praktyki wystawić opinię podsumowującą praktykę.

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 96/2006 z dnia 29 września 2006 r. w sprawie określenia zasad związanych z organizowaniem praktyki studenckiej w Starostwie Powiatowym w Gryfinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński
mgr inż. Wojciech Konarski

data opublikowania: 2011-08-23 14:26:01
data ostatniej aktualizacji: 2011-08-23 14:26:01

Strona odwiedzona 1962 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Ewelina Zdziarska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.