Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 66/2011
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2011-07-14

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Utworzenie cyfrowej kopii dokumentów Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego oraz uzupełnienie bazy operatów w programie Ewid 2007"

Na podstawie art. 19 ust. 2 oraz art. 20 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję przetargową w składzie:

 1. Przewodniczący komisji - Andrzej Krzemiński - Z-ca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych
 2. Sekretarz komisji - Stojan Diakowski - Inspektor Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych
 3. Członek komisji - Grzegorz Downar - Geodeta Powiatowy
 4. Członek komisji - Wojciech Kowalski - Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji, Katastru i Kartografii

§ 2. Celem komisji przetargowej będzie przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Utworzenie cyfrowej kopii dokumentów Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego oraz uzupełnienie bazy operatów w programie Ewid 2007" oraz ocena ofert i przedstawienie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty Staroście Gryfińskiemu.

§ 3. Komisja ulega rozwiązaniu po wykonaniu zadania do jakiego została powołana.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński
mgr inż. Wojciech Konarski

data opublikowania: 2011-08-31 13:10:06
data ostatniej aktualizacji: 2011-08-31 13:10:06

Strona odwiedzona 1283 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Stojan Diakowski
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.