Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 89/2011
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2011-09-15

w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113), w związku art. 44 b ust. 1 i art. 44 c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1998 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721) zarządzam co następuje:

§ 1.

 1. Powołuje się przy Staroście Gryfińskim - Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 2. Rada jest organem opiniodawczo - doradczym Starosty Gryfińskiego.
 3. Kadencja Rady trwa cztery lata.

§ 2. W skład Rady wchodzą następujące osoby:

 1. Jan Podleśny - Członek Zarządu Powiatu w Gryfinie,
 2. Agnieszka Horwat-Makowska - Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Jesteśmy", kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie,
 3. Robert Dziedzic - Społeczne Stowarzyszenie Ratownicze, Rejonowy Sztab Ratownictwa w Moryniu,
 4. Rafał Guga - radny Rady Miejskiej w Gryfinie,
 5. Alina Leończyk - Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" w Mieszkowicach, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie.

§ 3. Obsługę Rady zapewnia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 63/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 24 września 2007 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Starosty Gryfińskiego
mgr Jerzy Miler
Wicestarosta Gryfiński

data opublikowania: 2011-09-21 11:53:13
data ostatniej aktualizacji: 2011-09-21 11:53:13

Strona odwiedzona 1400 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Ewelina Zdziarska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.