Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 129/2011
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2011-11-25

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia jednolitych zasad i trybu postępowania obowiązującego w zakresie oceny ryzyka zawodowego

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94, Nr 113 poz. 717 i Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239, Nr 43 poz. 489, Nr 107 poz. 1127 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 28 poz. 301, Nr 52 poz. 538, Nr 99 poz. 1075, Nr 128 poz. 1405, Nr 154 poz. 1805, Nr 11 poz. 84, Nr 111 poz. 1194 i Nr 123 poz. 1354, z 2002 r. Nr 74 poz. 676, Nr 196 poz. 1660, Nr 135 poz. 1146, Nr 199 poz. 1673 i Nr 200 poz. 1679, z 2003 r. Nr 166 poz. 1608 i Nr 213 poz. 2081, z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 99 poz. 1001, Nr 120 poz. 1252 i Nr 240 poz. 2407, z 2005 r. Nr 10 poz. 71, Nr 68 poz. 610, Nr 86 poz. 732 i Nr 167 poz. 1398 z 2006 r. Nr 104 poz. 708 i Nr 104 poz. 711, Nr 133 poz. 935, Nr 217 poz. 1587 i Nr 221 poz. 1615 z 2007 r. Nr 64 poz. 426, Nr 89 poz. 589, Nr 176 poz. 1239, Nr 181 poz. 1288 i Nr 225 poz. 1672 oraz z 2008 r. Nr 93 poz. 586, Nr 237 poz. 1654, Nr 223 poz. 1460 i Nr 116 poz. 740 z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 99 poz. 825, Nr 98 poz. 817, Nr 115 poz. 958, Nr 219 poz. 1704, Nr 58 poz. 485 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 105 poz. 655, Nr 135 poz. 912, Nr 224 poz. 1459, Nr 249 poz. 1655, Nr 254 poz. 1700 i Nr 182 poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 36 poz. 181, Nr 63 poz. 322, Nr 80 poz. 432 i Nr 144 poz. 855 ) oraz w oparciu o Polską Normę PN-N-18002 "Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego" zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 87/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia jednolitych zasad i trybu postępowania obowiązującego w zakresie oceny ryzyka zawodowego zmienionym Zarządzeniem Nr 98/2009 Starosty Gryfińskiego z dnia 27 października 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. załącznik nr 2 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński
Wojciech Konarski


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2011-11-25 10:33:17
data ostatniej aktualizacji: 2011-11-25 10:33:17

Strona odwiedzona 1410 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Ewa Dobosiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.