Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 119/2011
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2011-11-14

w sprawie ustalenia tablic informacyjnych Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz zasad wywieszania na nich ogłoszeń i informacji

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz.1281) zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Ustalam tablice informacyjne Starostwa Powiatowego w Gryfinie:
  1. tablica nr 1 przy ul. Sprzymierzonych 4;
  2. tablica nr 2 wewnątrz budynku przy ul. 11 Listopada 16D;
  3. tablica nr 3 wewnątrz budynku przy ul. Dworcowej 1, filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie.
 2. Tablice informacyjne oznaczone są odpowiednio zapisem "Tablica informacyjna nr .... Starostwa Powiatowego w Gryfinie" wraz z umieszczonym na niej herbem Powiatu.

§ 2. Prowadzenie i utrzymywanie w aktualnym stanie tablic wymienionych w § 1 ust.1 pkt 1 i 2 należy do pracowników wyznaczonych przez Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji natomiast wymienionych w punkcie pkt 3 należy do pracowników wyznaczonych przez Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu.

§ 3. Na tablicach informacyjnych Starostwa Powiatowego w Gryfinie wymienionych w § 1 mogą być wywieszane tylko ogłoszenia, informacje dotyczące:

 1. działalności Starostwa Powiatowego;
 2. działalności Powiatu Gryfińskiego;
 3. działalności parlamentarnej posłów, senatorów, eurodeputowanych;
 4. akcjach charytatywnych;
 5. ogłoszenia i informacje instytucji państwowych, samorządowych, organizacji pozarządowych.

§ 4.

 1. Zakazuję wywieszania wszelkich ogłoszeń, informacji firm prywatnych o charakterze komercyjnym oraz prywatnych.
 2. Zakazuję samowolnego wywieszania ogłoszeń, informacji wymienionych w § 3 z naruszeniem postanowień niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wszystkie informacje, ogłoszenia, które mają być zamieszczone na tablicach informacyjnych wymienionych:

 1. w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 powinny być kierowane do Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji;
 2. w § 1 ust. 1 pkt 3 powinny być kierowane do Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu wraz z pismem przewodnim, zawierającym datę umieszczenia na tablicy oraz okres wywieszenia.

§ 6. Wydział Organizacji i Informacji prowadzi ewidencję wywieszanych ogłoszeń na tablicach informacyjnych wymienionych w § 1 ust.1 pkt 1 i 2, a Wydział Komunikacji i Transportu wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 3 według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia.

§ 7. Traci moc zarządzenie Nr 14/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia tablic urzędowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz zasad wywieszania ogłoszeń i informacji na nich oraz zarządzenie Nr 18/2006 z dnia 15 marca 2006 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia tablic urzędowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz zasad wywieszania ogłoszeń i informacji na nich.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2011 r.

Starosta Gryfiński
mgr inż. Wojciech Konarski


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2011-12-21 11:24:24
data ostatniej aktualizacji: 2011-12-21 11:24:24

Strona odwiedzona 1370 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Ewelina Zdziarska
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.