Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Ogłoszenia

Archiwum - zarządzanie kryzysowe

Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany do Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku

OGŁOSZENIE KONSULTACJI
projektu

ZMIANY DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU GRYFIŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2022 ROKU

Na podstawie uchwały Nr XLIV/378/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 9 września 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 107 poz. 1926) w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Zarząd Powiatu w Gryfinie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt Zmiany do Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku.

Termin konsultacji: od 10 grudnia do 27 grudnia maja 2021 roku

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Powiatu Gryfińskiego.

Forma konsultacji:

 • wyrażenie pisemnej opinii na formularzu do konsultacji i skierowanie do Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki ul. 11 Listopada 16d, 74-101 Gryfino
 • wyrażenie elektronicznej opinii na formularzu do konsultacji i przesłanie na adres e-mail: kinga.koeller@gryfino.powiat.pl.

Formularz konsultacji do pobrania na stronach:

 • www.gryfino.powiat.pl
 • bip.gryfino.powiat.pl

Komórką organizacyjną Starostwa wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, ul. 11 Listopada 16d, 74-101 Gryfino, tel. 91 404 50 00 wew. 221.

Do pobrania:

data opublikowania: 2021-12-10 10:47:42
data ostatniej aktualizacji: 2021-12-10 10:47:42

Strona odwiedzona 766 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Kinga Koeller
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.