Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Organizacje pozarządowe

Baza organizacji pozarządowych - Oddziały terenowe stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym

Oddziały terenowe stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym
lp nazwa adres cel działania
1 Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA Oddział Miejski ul. Kościuszki 14
74-100 Gryfino
tel. 91-415-08-41
Kształtowanie rzeczywistości polskiej w oparciu o chrześcijańską koncepcję człowieka i świata, ujętą w społecznym nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego oraz zgodniez polską tradycją narodową.
2 Liga Ochrony Przyrody Oddział w Cedyni ul. M. Konopnickiej 12/1
74-520 Cedynia
tel. 91-414-42-84
Społeczne działanie na rzecz środowiska przyrodniczego i jego ochrony a w szczególności: kształtowanie właściwego stosunku społeczeństwa do środowiska przyrodniczego oraz upowszechnianie kultury i etyki ekologicznej, upowszechnianie wiedzy o przyrodzie i jej ochronie, prowadzenie edukacji środowiskowej, występowanie z inicjatywami oraz postulatami obejmowania ochroną prawną gatunków roślin i zwierząt, tworów przyrody, krajobrazu i innych składników środowiska przyrodniczego, występowanie z inicjatywami oraz postulatami racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody oraz wprowadzania zasad zrównoważonego rozwoju do polityki społeczno - gospodarczej kraju.
3 Liga Ochrony Przyrody Oddział w Chojnie Godków 33
74-500 Chojna
tel. 91-414-31-28
Społeczne działanie na rzecz środowiska przyrodniczego i jego ochrony a w szczególności: kształtowanie właściwego stosunku społeczeństwa do środowiska przyrodniczego oraz upowszechnianie kultury i etyki ekologicznej, upowszechnianie wiedzy o przyrodzie i jej ochronie, prowadzenie edukacji środowiskowej, występowanie z inicjatywami oraz postulatami obejmowania ochroną prawną gatunków roślin i zwierząt, tworów przyrody, krajobrazu i innych składników środowiska przyrodniczego, występowanie z inicjatywami oraz postulatami racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody oraz wprowadzania zasad zrównoważonego rozwoju do polityki społeczno - gospodarczej kraju.
4 Liga Ochrony Przyrody Oddział w Gryfinie ul. Długa 20
74-100 Gryfino
tel. 91-416-02-32
Społeczne działanie na rzecz środowiska przyrodniczego i jego ochrony a w szczególności: kształtowanie właściwego stosunku społeczeństwa do środowiska przyrodniczego oraz upowszechnianie kultury i etyki ekologicznej, upowszechnianie wiedzy o przyrodzie i jej ochronie, prowadzenie edukacji środowiskowej, występowanie z inicjatywami oraz postulatami obejmowania ochroną prawną gatunków roślin i zwierząt, tworów przyrody, krajobrazu i innych składników środowiska przyrodniczego, występowanie z inicjatywami oraz postulatami racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody oraz wprowadzania zasad zrównoważonego rozwoju do polityki społeczno - gospodarczej kraju.
5 Oddział PTTK Zakładowy Dolna Odra Nowe Czarnowo Nowe Czarnowo 76
74-105 Nowe Czarnowo
tel. 91-314-12-61, 91-316-53-99
fax 91-316-53-98
Działalność turystyczno-krajoznawcza, popularyzatorska.
6 Polski Komitet Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino
tel. 91-416-25-27
Dobrowolne i bezinteresowne niesienie pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych problemów życiowych, w szczególności: ludziom starszym, chorym, niepełnosprawnym, samotnym, rodzinom wielodzietnympozbawionym środków do życia, bezdomnym.
7 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Chojnie ul. Jagielońska 2
74-500 Chojna
tel. 91-414-19-32
Związek zrzesza emerytów, rencistów i inwalidów w celach poprawienia ich warunków socjalno - bytowych oraz uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i reprezentowaniu ich interesów wobec organów władzy.
8 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Gryfinie ul. 1 Maja 10
74-100 Gryfino
tel. 91-416-23-53, 91-416-24-76
Związek zrzesza emerytów, rencistów i inwalidów w celach poprawienia ich warunków socjalno - bytowych oraz uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i reprezentowaniu ich interesów wobec organów władzy.
9 Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Szczecin Dąbie ul. Łużycka 3/2
74-100 Gryfino
Racjonalny rozwój hodowli gołebia pocztowego, organizowanie lotów i wystaw w ramach sportu i rekreacji itp.
10 Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Szczecin Dąbie ul. Łużycka 3/2
74-100 Gryfino
Inspirowanie i prowadzenie różnorodnych form oddziaływania na racjonalny rozwój hodowli gołębi pocztowych.
11 Polski Związek Niewidomych Koło w Gryfinie ul. 1 Maja 10
74-100 Gryfino
tel. 91-416-23-66
Związek zrzesza osoby niewidome i słabowidzące w celu ich społecznej integracji, rehabilitacjii, ochrony interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych, przeciwdziałania ich dyskryminacji.
12 Polski Związek Niewidomych Koło w Gryfinie Filia w Chojnie ul. Jagiellońska 14
74-500 Chojna
tel. 91-414-10-24
Związek zrzesza osoby niewidome i słabowidzące w celu ich społecznej integracji, rehabilitacjii, ochrony interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych, przeciwdziałania ich dyskryminacji.
13 Polski Związek Wędkarski Koło Dolna Odra ul. Kościelna 21/7
74-100 Gryfino
tel. 0-601-286-430
Prace przy zagospodarowaniu stanowisk wędkarskich, organizowanie imprez wędkarskich oraz rekreacyjno-sportowych.
14 Polski Związek Wędkarski Koło Energetyk Nowe Czarnowo 76
74-105 Nowe Czarnowo
tel. 91-316-58-85
Prace przy zagospodarowaniu stanowisk wędkarskich, organizowanie imprez wędkarskich oraz rekreacyjno-sportowych.
15 Polski Związek Wędkarski Koło Lubanowo Lubanowo 55/1
74-110 Banie
tel. 91-416-60-09
Prace przy zagospodarowaniu stanowisk wędkarskich, organizowanie imprez wędkarskich oraz rekreacyjno-sportowych.
16 Polski Związek Wędkarski Koło Miasto ul. Łużycka 76b
74-100 Gryfino
tel. 91-415-07-84
Prace przy zagospodarowaniu stanowisk wędkarskich, organizowanie imprez wędkarskich oraz rekreacyjno-sportowych.
17 Polski Związek Wędkarski Koło Mieszkowice ul. Słowackiego 8/3
74-505 Mieszkowice
tel. 91-414-51-58
Prace przy zagospodarowaniu stanowisk wędkarskich, organizowanie imprez wędkarskich oraz rekreacyjno-sportowych.
18 Polski Związek Wędkarski Koło Morzycko ul. Dworcowa 15
74-503 Moryń
Prace przy zagospodarowaniu stanowisk wędkarskich, organizowanie imprez wędkarskich oraz rekreacyjno-sportowych.
19 Polski Związek Wędkarski Koło Odra ul. M. Konopnickiej 3/3
74-520 Cedynia
tel. 91-414-40-70
Prace przy zagospodarowaniu stanowisk wędkarskich, organizowanie imprez wędkarskich oraz rekreacyjno-sportowych.
20 Polski Związek Wędkarski Koło Rurzyca ul. Mieszka I 2/11
74-500 Chojna
tel. 91-414-17-05
Prace przy zagospodarowaniu stanowisk wędkarskich, organizowanie imprez wędkarskich oraz rekreacyjno-sportowych.
21 Polski Związek Wędkarski Koło Trzcińsko Zdrój ul. Ceglana 9
74-510 Trzcińsko-Zdrój
race przy zagospodarowaniu stanowisk wędkarskich, organizowanie imprez wędkarskich oraz rekreacyjno-sportowych.
22 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Chojnie ul. Mieszka I-go 16a/12
74-500 Chojna
tel. 91-414-18-35
Prowadzenie nieodpłatnej działalności na rzecz osób chorych na cukrzycę, uzależnionych od insuliny i niepełnosprawnych. Wykonuje działalnośc publiczną w zakresie edukacji i opieki, organizacji spotkań, wypożyczania sprzętu.
23 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Gryfinie ul. Flisacza 23/6
74-100 Gryfino
tel. 91-416-36-26
Prowadzenie punktu pierwszej pomocy w zakresie badania ciśnienia krwi oraz zakresie badania ilości cukru we krwi. Organizowanie "białych sobót".
24 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Moryniu ul. Świerkowa 1/7
74-503 Moryń
tel. 91-414-61-05
Prowadzenie nieodpłatnej działalności na rzecz osób chorych na cukrzycę, uzależnionych od insuliny i niepełnosprawnych. Wykonuje działalnośc publiczną w zakresie edukacji i opieki, organizacji spotkań, wypożyczania sprzętu.
25 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie ul. Szczecińska 33
74-100 Gryfino
tel. 91-415-20-14
Działalność na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzeniem warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. Tworzenie warunków włączenia osób niepełnosprawnych w tok normalnego życia w społeczeństwie.
26 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Szczecinie ul. Kaszubska 4
70-405 Szczecin
Ochrona praw i interesów dziecka. Działalność interwencyjna, kontrolna i profilaktyczna. Upowszechnianie znajomości praw dziecka, ujawnianie ich naruszania w życiu rodzinnym i społecznym. Organizuje i prowadzi placówki wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży.
27 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Gminny w Gryfinie ul. Bolesława Chrobrego 48
74-100 Gryfino
tel. 91-416-29-50
tpdgryfino@poczta.onet.pl
Troska o jakość warunków życia dziecka, jego wielostronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność.
28 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Powiatowy w Gryfinie ul. Nadodrzańska 1
74-100 Gryfino
www.woprgryfino.pl
Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach.
29 Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Mieszkowicach ul. Wojska Polskiego 16
74-505 Mieszkowice
tel. 91-401-10-56
Kształtowanie aktywnych postaw w działaniu dla dobra ojczyzny i tworzenie warunków do współpracy środowisk kombatanckich w imię nadrzędnych interesów narodu i państwa. Otaczanie opieką członków związku i pozostałych po nich wdów i wdowców oraz osób niepełnosprawnych, zwłaszcza w zakresie spraw socjalnych i zdrowotnych. Popularyzowanie i utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych oraz udział w procesie wychowywania młodzieży w duchu patriotyzmu i obywatelskiego oddania ojczyźnie.
30 Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Chojnie ul. Bolesława Prusa 1a
74-500 Chojna
tel. 501-382-543
Kształtowanie aktywnych postaw w działaniu dla dobra ojczyzny i tworzenie warunków do współpracy środowisk kombatanckich w imię nadrzędnych interesów narodu i państwa. Otaczanie opieką członków związku i pozostałych po nich wdów i wdowców oraz osób niepełnosprawnych, zwłaszcza w zakresie spraw socjalnych i zdrowotnych. Popularyzowanie i utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych oraz udział w procesie wychowywania młodzieży w duchu patriotyzmu i obywatelskiego oddania ojczyźnie.
31 Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Gryfinie ul. Niepodległości 22
74-100 Gryfino
tel. 91-415-05-87
Kształtowanie aktywnych postaw w działaniu dla dobra ojczyzny i tworzenie warunków do współpracy środowisk kombatanckich w imię nadrzędnych interesów narodu i państwa. Otaczanie opieką członków związku i pozostałych po nich wdów i wdowców oraz osób niepełnosprawnych, zwłaszcza w zakresie spraw socjalnych i zdrowotnych. Popularyzowanie i utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych oraz udział w procesie wychowywania młodzieży w duchu patriotyzmu i obywatelskiego oddania ojczyźnie.
32 Związek Sybiraków Koło Terenowe w Gryfinie ul. Niepodległości 20
74-100 Gryfino
tel. 91-416-91-79
Reprezentowanie i obrona interesów członków Związku, a zwłaszcza uzyskiwanie dla nich praw takich jak odszkodowania, renty, emerytury, uprawnienia zdrowotne, kombatanckie itp. Prowadzenie działalności charytatywnej. Świadczenie pomocy swoim członkom oraz Polakom zamieszkałym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie przebywającym na terenie byłego ZSRR. Roztaczanie opieki nad inwalidami i członkami rodzin po zmarłych i poległych Sybirakach. Upamiętnianie losów zesłańców polskich i opieka nad ich grobami. Przeciwstawianie się wszelkim przejawom totalitaryzmu i nietolerancji będących zagrożeniem wolności człowieka i jego godności. Współpraca z organizacjami o podobnych celach, również z tymi które mają siedziby poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Uświadamianie wartości patriotycznych i obywatelskich oraz poszanowanie kultury i tradycji narodowych i ogólnoludzkich.

data ostatniej aktualizacji: 2016-11-22 09:18:26

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.