Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Organizacje pozarządowe

Kontrola stowarzyszeń

Zgodnie z ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadza katalog "instytucji obowiązanych", zobligowanych do podejmowania określonych działań w celu przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

Zgodnie z ustawą do instytucji obowiązanych zalicza się m.in.:
 1. Stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzona jako pojedyncza informacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane;
 2. Fundacje ustanowione na podstawie ustawy o fundacjach w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane;
 3. Podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach w rozumieniu ustawy o grach hazardowych.

Czy Twoja organizacja jest instytucją obowiązaną?
Na mocy art. 130 ust. 2 pkt. 2-3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 21-22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach i art. 14a ustawy o fundacjach, Starosta Gryfiński, wzywa nadzorowane organizacje do udzielenia wyjaśnień:

 1. Czy organizacja przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane?
 2. Czy organizacja prowadzi działalność w zakresie gier losowych (przez które rozumie się np. charytatywne loterie fantowe)?

Odpowiedź w formie pisemnych wyjaśnień (oświadczenie) podpisuje osoba umocowana do reprezentowania stowarzyszenia/fundacji zgodnie z zapisami statutu.

Kontrola instytucji obowiązanych:
Jeżeli na któreś z powyższych pytań organizacja odpowiedziała twierdząco to jest instytucją obowiązaną i zostanie poddana kontroli w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zgodnie z ustawą, w ramach sprawowanego nadzoru kontrolę sprawują starostowie - w odniesieniu do stowarzyszeń oraz ministrowie lub starostowie - w odniesieniu do fundacji.

Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Gryfinie, Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. PDF
 3. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. PDF

Załącznik: Oświadczenie o praniu brudnych pieniędzy PDF PDF, DOCX ZIP.

data opublikowania: 2019-01-02 14:03:05
data ostatniej aktualizacji: 2024-02-16 08:48:45

Strona odwiedzona 2476 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Katarzyna Łabuda
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.