Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

LIV sesja Rady Powiatu

2023-11-30, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Wręczenie Odznak Przyjaciel Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przyznanych przez Zachodniopomorski Oddział Regionalny TPD w Szczecinie, przez Pana Sławomira Fuksa Prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Gryfinie.
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Gryfińskiego w roku szkolnym 2022/2023 (druk nr 1 PDF);
 4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030" za lata 2021-2022 (druk nr 2 z załącznikiem PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok (druk nr 3 PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie Góralice, gmina Trzcińsko Zdrój (druk nr 4 z załącznikiem PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie Chwarstnica, gmina Gryfino (druk nr 5 z załącznikiem PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Powiatu Gryfińskiego, nieruchomości drogowych położonych w obrębach ewidencyjnych Krzymów, gmina Chojna i Wirów, gmina Gryfino (druk nr 6 z załącznikami PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gryfińskiego na 2024 r. (druk nr 7 z załącznikami PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy na świadczenie usług w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Powiatu Gryfińskiego (dot. linii komunikacyjnej Stare Czarnowo - Gryfino) (druk nr 8 PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy na świadczenie usług w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Powiatu Gryfińskiego (dot. linii komunikacyjnej Chojna - Cedynia) (druk nr 9 PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy na świadczenie usług w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Powiatu Gryfińskiego (dot. linii komunikacyjnej Cedynia - Moryń - Chojna) (druk nr 10 PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia na rok 2024 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu (druk nr 11 PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu nr XLVI/338/2023 z dnia 30.03.2023 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r. (druk nr 12 z załącznikiem PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2023 rok (druk nr 13 z załącznikami PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2023 rok (druk nr 14 z załącznikami PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2023 rok (druk nr 15 z załącznikami PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 18. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2023-2039 (druk nr 16 z załącznikami PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 19. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 17 PDF);
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 23. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


Do pobrania:

Zbiorcze zestawienie imiennych głosowań Radnych Rady Powiatu w Gryfinie nad projektami uchwał wersja PDF


Stanowiska komisji na LIV sesję Rady Powiatu w Gryfinie

Stanowiska komisji na LIV sesję Rady Powiatu w Gryfinie
druk nr Komisja
Budżetu
i Gospodarki
Komisja
do spraw
Edukacji,
Sportu
i Organizacji
Pozarządowych
Komisja
Rewizyjna
Komisja Spraw
Społecznych
i Zdrowia
2/LIV jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
3/LIV jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
4/LIV jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
5/LIV jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
6/LIV jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
7/LIV jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
8/LIV jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
9/LIV jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
10/LIV jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
11/LIV jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
12/LIV jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
13/LIV jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
14/LIV jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
15/LIV jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
16/LIV jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie

data opublikowania: 2023-11-24 08:34:08
data ostatniej aktualizacji: 2023-12-01 10:52:55

Strona odwiedzona 360 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.