Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Ogłoszenia

Przetargi inne

Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie

Rozstrzygnięcie:

Gryfino, dnia 30 lipca 2020 r.

ZD.272.10.2020.AD

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIECIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie"

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zawiadamiamy, że w ww. postępowaniu Zamawiający podjął następujące rozstrzygnięcie:

 1. Zamawiający odrzuca ofertę nr 5 Wykonawcy KRISTONE Krystian Suda, Karczewie 8, 72-310 Płoty na podstawie art. 89. ust. 1 pkt 4) w związku z art. 90 ust. 3 tj.:
  "Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia"
  Uzasadnienie faktyczne:
  Zaoferowana cena jest o 41,18% niższa od wartości szacunkowej zamówienia powiększonej o wartość podatku VAT a Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 90 ust. 1 nie złożył wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny (po terminie składania wyjaśnień potwierdził, iż oferta zawiera rażąco niską cenę).
 2. Zamawiający wybiera:
  ofertę nr 2 ofertę nr 2 Wykonawcy Maldrobud Sp. z o.o. Sp. K. ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz, która zdobyła najwyższą liczbę pkt: 100 pkt.
 3. Kryterium oceny i uzasadnienie:
  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny: 60 % cena, 20 % - okres gwarancji, 20 % - kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia. Ww. Wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał najwyższą liczbę punktów.
 4. Zestawienie ocenionych ofert w załączeniu.
 5. Umowa zostanie zawarta po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Do pobrania:

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 10.06.2020 R.

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 30.06.2020 R.

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 03.07.2020 R.

Do pobrania:

data opublikowania: 2020-06-04 14:48:52
data ostatniej aktualizacji: 2020-07-30 13:01:17

Strona odwiedzona 4211 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Marzena Wieczorek
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.